برنامه دورهمی های عکاسی
دورهمیشهرتاریخروزساعتبرنامهتوضیحاتصفحه برنامه
نودمینتهران19 اسفند 1401جمعه11 الی 13بازار تجریش تا امام زاده صالحعکاسی مستند از بازار تجریش و امام زاده صالح (ع)درحال ثبت نام
هشتاد و نهمینتهران3 دی ماه 1400جمعه10 الی 13پارک ملتدیدار و آشنایی و تبادل تجربهظرفیت تکمیل
هشتادو هشتمینتهران25 آذر ماه 1400پنجشنبه12 الی 15کاخ گلستاندیدار و آشنایی و تبادل تجربهظرفیت تکمیل
هشتادو هفتمینتهران19 آذرماه 1400جمعه10 الی 13پارک آب و آتشدیدار و آشنایی و تبادل تجربهظرفیت تکمیل
هشتاد و ششمینتهران5 آذرماه 1400جمعه10 الی 13پارک طالقانیدیدار و آشنایی و تبادل تجربهظرفیت تکمیل
هشتاد و پنجمینتهران30مهرماه 1400جمعه10 الی 12خانه مقدمدیدار و عکاسی از خانه مقدمظرفیت تکمیل
هشتاد و چهارمینتهران19 مهرماه 1400دوشنبه17 الی 19پل طبیعت ظرفیت تکمیل
هشتاد و سومینتهران9 مهرماه 1400جمعه10 الی 13آرامستان متفقینبا همراهی استاد بنانی
مدرس دستور زبان تصویر
(تا40 درصد تخفیف ویژه)
ظرفیت تکمیل
هشتادو دومینتهرانیکم مهرماه 1400پنجشنبه15 الی 18لاله زار90 درصد تخفیف برای هنرجویان و اعضای انجمنظرفیت تکمیل
هشتادو
یکمین
تهران26 شهریور 1400جمعه10 الی 13محله عودلاجانبا حضور استاد ناصر حسامیظرفیت تکمیل
هشتادمینتهران19 شهریور 1400جمعه9 صبحآرامستان ممنوعه دولاببا حضور استاد ناصر حسامیظرفیت تکمیل

دورهمی های عکاسیدورهمی های برگزار شده

مرکز آموزش انجمن ملی عکاسان جوان