برنامه دورهمی های عکاسی
دورهمیشهرتاریخروزساعتمحل برگزاریتوضیحاتصفحه برنامه
نود و ششمینتهران7 مهرماه 1402جمعه10باغ فردوس از باغ فردوس تا موزه زماندرحال ثبت نام
نود و پنجمینتهران16 تیرماهجمعه18چهارراه ولیعصردورهمی عکاسی از مهمانی 10 کیلومتری غدیربرگزار شد
نود و چهارمینتهران26 خرداد 1402جمعه11 الی 13کوچه آشتی کنانتمرین عکاسی معماری و پرتره محیطی با نور طبیعیبرگزار شد
نود و سومینتهران12 خرداد 1402جمعه11الی13 پارک دانشجودیدار و آشنایی و تبادل تجربهبرگزار شد
نود و دومینتهران8 اردیبهشت 1402جمعه11 الی 13بازار مولویعکاسی مستند از بازار مولویبرگزار شد
نود و یکمینتهران1 اردیبهشت1402جمعه11 الی 13باغ ایرانیعکاسی از طبیعت و معماری باغ ایرانیبرگزار شد

دورهمی های عکاسیدورهمی های عکاسی برگزار شده

مرکز آموزش انجمن ملی عکاسان جوان