درخواست معرفی نامه

قبل از درخواست معرفی نامه به نکات زیر توجه کنید:

1- از زمان درخواست حدود 10 روز کاری زمان لازم است تا معرفی نامه شما صادر شود.

2 – تمامی موارد را صحیح و کامل وارد نمایید.

3 – تمامی معرفی نامه ها در صورت صلاحدید مدیرمسئول و تایید سردبیر صادر خواهند شد.

4 – کلیه خدمات باشگاه عکاسان جوان صرفا به اعضای فعال انجمن ارائه می شود.

(اعضای فعال اعضایی هستند که در هفتاد درصد از برنامه های حضوری و آنلاین باشگاه عکاسان جوان شرکت می کنند)

5 – برای هر عضو در طول هر ماه 4 معرفی نامه برای مکان ها و موضوعات مختلف صادر خواهد شد.

6 – تا اطلاع بعدی برای عکاسی از کنسرت معرفی نامه صادر نمی شود.