برنامه ها

 • 0 درس‌ها

  دورهمی عکاسی باغ ایرانی

  دورهمی عکاسی باغ ایرانی در فضای جذاب و دوستانه فرصت مناسبی برای عکاسی گروهی و عکاسی در فضای باز می باشد. در دورهمی ها می…
 • 0 درس‌ها

  دورهمی عکاسی باغ پرندگان

  دورهمی های عکاسی فضای جذابی برای دوستداران عکاسی گروهی و عکاسی در فضای باز می باشد.در این دورهمی ها ( باغ پرندگان تهران ) می…
 • 0 درس‌ها

  دورهمی عکاسی باغ فردوس تا موزه زمان

  دورهمی عکاسی باغ فردوس تا موزه زمان در فضای جذاب و دوستانه فرصت مناسبی برای عکاسی گروهی در کنار عکاسان با تجربه می باشد. در…
 • 0 درس‌ها

  دورهمی عکاسی باغ موزه نگارستان

  دورهمی های عکاسی فضای جذابی برای دوستداران عکاسی گروهی و عکاسی در فضای باز می باشد.در این دورهمی ها (باغ موزه نگارستان) می توانید تجربیات…
 • 0 درس‌ها

  دورهمی عکاسی برج آزادی

  دورهمی های عکاسی فضای جذابی برای دوستداران عکاسی گروهی و عکاسی در فضای باز می باشد.در این دورهمی ها (برج آزادی ) می توانید تجربیات…
 • 0 درس‌ها

  دورهمی عکاسی برج میلاد

  دورهمی های عکاسی فضای جذابی برای دوستداران عکاسی گروهی و عکاسی در فضای باز می باشد.در این دورهمی ها (برج میلاد) می توانید تجربیات خود…
 • 0 درس‌ها

  دورهمی عکاسی پارک دانشجو

  دورهمی عکاسی پارک دانشجو در فضای جذاب و دوستانه فرصت مناسبی برای عکاسی گروهی و عکاسی مستند اجتماعی می باشد. در دورهمی ها می توانید…
 • 0 درس‌ها

  دورهمی عکاسی پارک طالقانی تا پل طبیعت

  دورهمی عکاسی پارک طالقانی تا پل طبیعت در فضای جذاب و دوستانه فرصت مناسبی برای عکاسی گروهی در کنار عکاسان با تجربه می باشد. در…
 • 0 درس‌ها

  دورهمی عکاسی خانه اتحادیه

  دورهمی های عکاسی فضای جذابی برای دوستداران عکاسی گروهی و عکاسی در فضای باز می باشد.در این دورهمی ها (خانه اتحادیه) می توانید تجربیات خود…
 • 0 درس‌ها

  دورهمی عکاسی خانه امام جمعه تهران

  دورهمی های عکاسی فضای جذابی برای دوستداران عکاسی گروهی و عکاسی در فضای باز می باشد.در این دورهمی ها (خانه امام جمعه تهران) می توانید…
 • 0 درس‌ها

  دورهمی عکاسی خانه پهلوان رزاز

  دورهمی های عکاسی فضای جذابی برای دوستداران عکاسی گروهی و عکاسی در فضای باز می باشد.در این دورهمی ها(خانه پهلوان رزاز) می توانید تجربیات خود…
 • 0 درس‌ها

  دورهمی عکاسی خانه مدرس

  دورهمی های عکاسی فضای جذابی برای دوستداران عکاسی گروهی و عکاسی در فضای باز می باشد.در این دورهمی ها(خانه مدرس) می توانید تجربیات خود را…
 • 0 درس‌ها

  دورهمی عکاسی خانه مستوفی

  دورهمی های عکاسی فضای جذابی برای دوستداران عکاسی گروهی و عکاسی در فضای باز می باشد.در این دورهمی ها (خانه مستوفی) می توانید تجربیات خود…
 • 0 درس‌ها

  دورهمی عکاسی خیابان کوشک مصری

  دورهمی های عکاسی فضای جذابی برای دوستداران عکاسی گروهی و عکاسی در فضای باز می باشد.در این دورهمی ها ( خیابان کوشک مصری ) می…
 • 0 درس‌ها

  دورهمی عکاسی در خیابان ولیعصر

  دورهمی عکاسی در خیابان ولیعصر لوکیشن جذاب و فرصت مناسبی برای تمرین عکاسی خیابانی و مردم نگاری با نور طبیعی می باشد. در دورهمی ها…
 • 0 درس‌ها

  دورهمی عکاسی دریاچه چیتگر

  دورهمی های عکاسی فضای جذابی برای دوستداران عکاسی گروهی و عکاسی در فضای باز می باشد.در این دورهمی ها ( دریاچه چیتگر ) می توانید…
 • 0 درس‌ها

  دورهمی عکاسی دریاچه هنر

  دورهمی های عکاسی فضای جذابی برای دوستداران عکاسی گروهی و عکاسی در فضای باز می باشد.در این دورهمی ها (دریاچه هنر) می توانید تجربیات خود…
 • 0 درس‌ها

  دورهمی عکاسی سرای کاظمی

  دورهمی های عکاسی فضای جذابی برای دوستداران عکاسی گروهی و عکاسی در فضای باز می باشد.در این دورهمی ها ( سرای کاظمی) می توانید تجربیات…
 • 0 درس‌ها

  دورهمی عکاسی عمارت سلطان بیگم

  دورهمی های عکاسی فضای جذابی برای دوستداران عکاسی گروهی و عکاسی در فضای باز می باشد.در این دورهمی ها ( عمارت سلطان بیگم ) می…
 • 0 درس‌ها

  دورهمی عکاسی عمارت عین الدوله

  دورهمی های عکاسی فضای جذابی برای دوستداران عکاسی گروهی و عکاسی در فضای باز می باشد.در این دورهمی ها (عمارت عین الدوله)می توانید تجربیات خود…