شناسنامه باشگاه عکاسان جوان

سمتنام ونام خانوادگی
صاحب امتیاز انجمن ملی عکاسان جوان
مدیر عاملمحمدرضا طائب
مدیرمسئول و سردبیر پایگاه خبری فاطمه سیدی
دبیر عکسلیلا سلیمانی
مدیر آموزش آکادمی عکاسان جوانجلال ابراهیم پور

شناسنامه باشگاه عکاسان جوان
پروانه فعالیت انجمن ملی عکاسان جوان
شناسنامه باشگاه عکاسان جوان
پروانه انتشار پایگاه خبری عکاسان جوان
شناسنامه باشگاه عکاسان جوان
پروانه فعالیت دفتر رسانه

باتشکر از آقایان بابک برزویه، سیدعلی طباطبایی، سید محمدامین عبدالمطلبی، جلال ابراهیم پور ، محمدرضا صیامی، محمد نقدی، سعید چاوشی، آرش اسکویی، مسلم عباسی، محمد قدمعلی، علیرضا عسگری، حامدعطایی، محمد قدمعلی، محمدرضا صیامی فرزاد خواجه ای، ، ناصر حسامی، آرش محمدی، سید شعیب راستین، علی دوست، سید ولی شجاعی لنگری، مهرداد مصلایی نژاد فرد، مجتبی عبدالرحیم خان، احسان حبیبی، آرش شادمند، مصطفی خالدی و خانم ها لیلا سلیمانی ، فرزانه عالم فلکی، مهسا شهباز زاده، سعیده مومن، ، فاطمه سادات سیدی، سیده فاطمه ضیایی، عاطفه کریمی، مرضیه صیامی، سیده سمانه ضیایی، سیده زهرا ضیایی، رضوانه حکیم زاده، فاطمه عابدی، فاطمه نوروزی ، ملیکا محمدزاده ، زهرا سلیمانی ، مرجان علیزاده، فاطمه همام، فرزانه سلیمی فر، ندا کربلایی، مریم مهران، مریم اردهالی، ،خدیجه اله قلی، مهشید مهدیان، و تمامی دوستان و عزیزانی که ما را در این مسیر همراهی کرده اند.

دکمه بازگشت به بالا