عکاسی انتخاباتی

عکاسی انتخاباتیعکاسی انتخاباتی

عکاسی انتخاباتی شاخه ای از عکاسی پرتره می باشد عکاسی پرتره یعنی عکاسی از شخص یا شخصیت.این نوع عکاسی می تواند تمام قد و یا فقط صورت باشد. پرتره انتخابات شاخه ای جذاب و حساس از انواع عکاسی پرتره است. در عکاسی انتخاب لازم است به تمام جنبه های عکس توجه شود.ژست مورد نظر، رنگ لباس، حالت چهره و همه اینها می تواند تاثیر در ناخودآگاه مخاطب بگذارد. زبان بدن شیوه ای موثر و کاربردی در این نوع عکاسی است.یعنی عکاس انتخابات حرفه ای زبان بدن را می شناسد و با استفاده از آن در ژست دادن به سوژه با دقت فراوان بهترین حالت را کشف می کند.


دکمه بازگشت به بالا