ارسال گزارش تصویری

قوانین ارسال عکس:
 • لازم است عکس ها با موضوع مشخص و روایت گر باشند. و تمامی قوانین گزارش تصویری را رعایت کرده باشد.
 • در هربار ارسال حداکثر ۱۵عکس ارسال کنید و اگر تعداد عکس ها بیشتر هست در چند نوبت ارسال کنید
 • طول عکس ها حد اقل ۱۲۰۰ پیکسل و حداکثر ۲۰۰۰ پیکسل باشد بزرگتر و کوچکتر ارسال نکنید.. حجم آنها بیشتر از ۲ مگابیت نباشد.
 • کیفیت عکس ها باید خوب و کادربندی آنها درست باشد کراپ نشده باشد و ریسایز نباشد. (رنگ نور و کادر مناسب داشته باشد)
 • عکس کراپ شده و ریسایز مورد قبول نیست.
 • لوگو آرم و اسم روی عکس قرار ندهید. مورد قبول نیست
 • درغیر این صورت گزارش تصویری برروی سایت منتشر نمی شود.
 • فایل ها را به اینجا بکشید
  Max. file size: 2 MB, Max. files: 15.
   فقط با طول ۱۲۰۰ پیکسلو فرمت jpg و بصورت save for web ارسال کنید.
  • توضیحاتی که لازم است برای ما ارسال کنید.

  دکمه بازگشت به بالا