انجمن ملی عکاسان جوان از سال 1387 و به منظور ارتقای سطح دانش عکاسی اعضا ، هنرجویان و عکاسان و ایجاد ارتباط موثر و حرفه ای بین عکاسان حرفه ای و آماتور اقدام به برنامه ریزی و اجرای سلسله برنامه هایی تحت عنوان “دورهمی” های عکاسی نموده است. این برنامه ها با حضور اساتید عکاسی و نشست های نقد عکس همراه می باشد.

شهرتاریخروزساعتمحل دیدارموضوعهزینهتوضیحاتصفحه برنامه
تهرانیکم مهرماه1400پنجشنبه15 الی 18لاله زارعکاسی مستند اجتماعی85.00090 درصد تخفیف برای هنرجویان و اعضای انجمناطلاعات بیشتر
تهران9 مهرماه 1400جمعه10 الی 13آرامستان متفقیندیدار و عکاسی با محوریت زیبایی شناسی135.000با همراهی استاد بنانی
مدرس دستور زبان تصویر
(تا40 درصد تخفیف ویژه)
اطلاعات بیشتر
تهران19 مهرماه 1400دوشنبه17 الی 19پل طبیعتعکاسی لانگ اکسپوژر135.00090 درصد تخفیف برای هنرجویان و اعضای انجمناطلاعات بیشتر
تهران26 مهرماه 1400جمعه10 الی 12خانه مقدمعکاسی معماری8500090 درصد تخفیف برای هنرجویان و اعضای انجمناطلاعات بیشتر
تهران26 شهریور 1400جمعه10 الی 13محله عودلاجانعکاسی معماری و مدلینگ135.000با حضور استاد ناصر حسامیظرفیت تکمیل
تهران19 شهریور 1400جمعه9 صبحآرامستان ممنوعه دولابدیدار و عکاسی از آرامستان ممنوعه دولاب135.000با حضور استاد ناصر حسامیظرفیت تکمیل

جهت مشاهده عکس های دورهمی های سالهای 1387 تا 1399 به این لینک مراجعه کنید.