شرایط ثبت نام اقساط

به منظور ثبت نام دوره های آموزشی آکادمی عکاسان جوان با شرایط اقساط لطفا به موارد زیر توجه فرمایید.

شرایط ثبت نام:

دوره های با شهریه بیشتر از سه میلیون تومان را می توان به صورت اقساط ثبت نام کرد.

30درصد از شهریه در زمان ثبت نام پرداخت و مابقی در یک یا دو فقره چک به تاریخ های مشخص پرداخت می شود.

  • ارائه چک معتبر – نیازی به دسته چک کارمندی نمی باشد.
  • لازم است چک ها در وجه “حامل” صادر شود.
  • تاریخ چک ها به نحوی تنظیم شود که یک ماه قبل از پایان کلاس تسویه انجام شده باشد. برای تنظیم تاریخ ها با دفتر آموزش هماهنگ بفرمایید.)
  • حد اکثر 5 روز پس از ثبت نام چک ها تحویل واحد آموزش شوند.

درباره موارد ذکر شده هرگونه سوالی دارید با دفتر آموزش در تماس باشید.