آکادمی عکاسان جوان به عنوان مرجع آموزش های عکاسی با داشتن اساتید برتر در این حوزه و امکانات آموزشی مناسب جهت بهره مندی بهتر هنرجویان کلاسهای عکاسی پایهادیت عکسعکاسی پرتره – ادیت عکس پرتره – عکاسی تبلیغات – ادیت عکس تبلیغاتی و دوره جامع عکاسی و همچنین کارگاه ها و ورکشاپ های متنوع را بصورت حضوری برگزار می کند.