پدیده نجومی خورشید گرفتگی در شیلی

مردم شیلی در شهر کوکیومبو در شمال این کشور به تماشای پدیده نجومی خورشید گرفتگی نشستند.
کلاسهای عکاسی باشگاه عکاسان جوان

نوشته های مشابه