مجموعه عکس «سوریه قبل از جنگ»

عکاس : کوین بوبریسکی

هشت سال پیش از آغاز جنگ داخلی در سوریه، کوین بوبریسکی برای یک ماموریت به آن جا فرستاده شد. او از یادبودهای باستانی و زندگی روزمره شهروندان عکس برداری می کرد. ولی بیش از یک دهه بعد، جنگ، خیلی از آن چه در عکسهای او نقش بسته بود را ویران کرده است. مجموعه عکس «سوریه قبل از جنگ» اثر عکاس شناخته شده «کوین بوبریسکی Kevin Bubriski»مشاهده میکنیم.

مجموعه عکس «سوریه قبل از جنگ»

مجموعه عکس «سوریه قبل از جنگ»

مجموعه عکس «سوریه قبل از جنگ»

مجموعه عکس «سوریه قبل از جنگ»

مجموعه عکس «سوریه قبل از جنگ»

مجموعه عکس «سوریه قبل از جنگ»

مجموعه عکس «سوریه قبل از جنگ»

مجموعه عکس «سوریه قبل از جنگ»

مجموعه عکس «سوریه قبل از جنگ»

مجموعه عکس «سوریه قبل از جنگ»

مجموعه عکس «سوریه قبل از جنگ»

مجموعه عکس «سوریه قبل از جنگ»

مجموعه عکس «سوریه قبل از جنگ»

مجموعه عکس «سوریه قبل از جنگ»

مجموعه عکس «سوریه قبل از جنگ»

مجموعه عکس «سوریه قبل از جنگ»

مجموعه عکس «سوریه قبل از جنگ»

مجموعه عکس «سوریه قبل از جنگ»

مجموعه عکس «سوریه قبل از جنگ»

مجموعه عکس «سوریه قبل از جنگ»

مجموعه عکس «سوریه قبل از جنگ»

مجموعه عکس «سوریه قبل از جنگ»

مجموعه عکس «سوریه قبل از جنگ»

مجموعه عکس «سوریه قبل از جنگ»

مجموعه عکس «سوریه قبل از جنگ»

 

کلاسهای عکاسی باشگاه عکاسان جوان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن