انتشارفراخوان گرنت عکاسی ۲۰۱۹ Getty Images

فراخوان گرنت عکاسی ۲۰۱۹ Getty Images یک تعهد مالی است که از سال ۱۹۷۹ هر ساله در حال برگزاری است و تمامی از تمامی عکاسان و خبرنگاران در سراسر جهان برای شرکت در این مسابقه دعوت به عمل می آورد.
موضوع فراخوان:

موضوع این مسابقه زن میباشد. باید توجه داشت ارسال هر گونه نگاه تبعیض آمیز و قومیتی به موضوع مسابقه ممنوع میباشد.

قوانین :

تمامی برنامه ها باید به زبان انگلیسی ارسال شود .
هیچ محدودیتی در استفاده از نوع دوربین های عکاسی وجود ندارد.
برای تمامی پرژه ها نیمی از هزینه در ابتدا و الباقی در انتهای کار.
شرکت کنندگان تمام مالکیت کامل کار تمام شده را حفظ خواهند کرد .
حامیان مالی حق استفاده هر گونه استفاده از تصاویر را خواهند داشت.

شرکت در این مسابقه برای تمامی عکاسان آماتور و حرفه ای در سراسر جهان آزاد است.

جوایز:

در مجموع مبلغ ۱۵۰۰۰ دلار کمک هزینه مالی در اختیار افراد خواهد گرفت این مبلغ از شرکت های نیکون و گتی ایماژ اهدا خواهد شد.

هزینه :

شرکت در این مسابقه رایگان است

آخرین مهلت ارسال : ۱۵می۲۰۱۹برابر۲۵اردیبهشت ۱۳۹۸ .

برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به سایت فراخوان مراجعه کنید

https://gettyimages.submittable.com/submit

کلاسهای عکاسی باشگاه عکاسان جوان

نوشته های مشابه