فیلم/ دومین کارگاه عملی عکاسی باشگاه عکاسان جوان

دومین کارگاه عملی هنرجویان باشگاه عکاسان جوان در باغ نگارستان تهران برگزار شد.

عکاسهای عکاسی باشگاه عکاسان جوان

نوشته های مشابه