فیلم/ اولین کارگاه عملی عکاسی هنرجویان باشگاه عکاسان جوان

اولین کارگاه عملی هنرجویان باشگاه عکاسان جوان در بوستان طالقانی و پل طبیعت تهران برگزار شد

کلاسهای عکاسی باشگاه عکاسان جوان

نوشته های مشابه