مجموعه عکس «منظره های رنگین»

عکاس : فرانکو فونتانا

فونتانا، عکاس ۸۳ ساله ایتالیایی، که از او به عنوان وارث عکاسی مدرن و یکی از استادان بزرگ رنگ‌شناسی و عکاسی رنگی یاد کرده‌اند.
فرانکو فونتانا را باید از وارثین عکاسی مدرن دانست. دسته ای که سعی در ادامه راهی داشتند که پس از هری کالاهان برای نسل تازه، تقریبا مسدود می نمود: نگاه تازه به عکاسی مستقیم و نوآوری با استفاده از پتانسیل های مختلف عکاسی رنگی . در همه عکس های فونتانا یک خصوصیت یکسان وجود دارد آن هم اغراق در استفاده از رنگ است که نتیجه اش می تواند به تصویر کشیدن واقعیت پنهان نهفته در هر شیء معمولی باشد.

عکاسهای عکاسی باشگاه عکاسان جوان

نوشته های مشابه