گزارش تصویری / آماده سازی زمین برای کاشت برنج

عکاس : یاسر نتاج

تصاویر هوایی از آماده سازی زمینهای کشاورزی و کاشت محصول برنج در روستای مقری کلا بابلسر و بندپی بابل کار کشاورزی در روستا بابل شتاب گرفته و همه به دنبال آماده کردن زمین های کشاورزی برای کشت جوانه برنج هستند.

 

عکاسهای عکاسی باشگاه عکاسان جوان