عکس برتر نیمه دوم فروردین ماه ۱۳۹۷

عکس های برتر نیمه دوم فروردین ۹۷ با موضوع “نوردهی_طولانی” به انتخاب هیئت داوران و کاربران متعلق است به آقایان مهدی عابدپور و محمدحسین اسحاقی می باشد .

مهدی عابدپور رتبه اول

محمدحسین اسحاقی رتبه ی دوم

مهدی عابدپور رتبه سوم

عکاسهای عکاسی باشگاه عکاسان جوان

نوشته های مشابه