عکس برتر نیمه اول فروردین ماه ۱۳۹۷

عکس های برتر نیمه اول فروردین ۹۷ با موضوع “نقطه” به انتخاب هیئت داوران و کاربران متعلق است به آقایان یاسر نتاج ،  احمد جمالی ، مهدی عابدپور و محمدحسین اسحاقی می باشد .

یاسر نتاج رتبه اول

محمدحسین اسحاقی رتبه ی دوم

مهدی عابدپور رتبه دوم

آقای احمد جمالی رتبه ی سوم

عکاسهای عکاسی باشگاه عکاسان جوان

نوشته های مشابه