گزارش تصویری / روز طبیعت در بابل

عکاس :امیرمحمد رحیمی دون

مراسم روز طبیعت (۱۳ فروردین-سیزده بدر) روز دوشنبه در ارتفاعات بابل برگزار شد.

عکاسهای عکاسی باشگاه عکاسان جوان