موفقیت سید علیرضا رجایی شوشتری در جشنواره عکس READ عمان

سید علیرضا رجایی شوشتری عکاس خراسانی عضو باشگاه عکاسان جوان موفق به کسب مقام سوم در جشنواره عکس READ در کشور عمان شد.

این جشنواره زیرنظرفدراسیون بین المللی هنر عکاسی ،فیاپ برگزار شده و عکس های راه یافته در آن برای دریافت القاب FIAP محاسبه می شود ، این جشنواره در یک بخش خواندن برگزار شد در این جشنواره علیرضا رجایی شوشتری با سه عکس به این جشنواره راه پیدا کرد

موفقیت سید علیرضا رجایی شوشتری در جشنواره عکس READ عمان

 

کلاسهای عکاسی باشگاه عکاسان جوان

نوشته های مشابه