مجموعه عکس “شور زندگی”

عکاس : پپ بونت

کشور سیرالئون پس از ۱۰ سال جنگ داخلی در حال بازسازی خود است.اعضای یک باشگاه فوتبال در این کشور که ۲۲ نفر از آنها دچار قطع عضو هستند با رقابت با تیم های بین المللی مختلف قصد دارند ، شور زندگی را در کشور خود زنده کنند. این افراد توسط نیروهای شورشی در طول جنگ داخلی اعضای بدن خود را از دست داده اند.
مجموعه عکس «شور زندگی» اثر عکاس «پپ بونت  Pep_Bonet » را مشاهده می کنیم.

مجموعه عکس مستند ورزشی

مجموعه عکس "شور زندگی"

مجموعه عکس "شور زندگی"

مجموعه عکس "شور زندگی"

مجموعه عکس "شور زندگی"

مجموعه عکس "شور زندگی"

مجموعه عکس "شور زندگی"

مجموعه عکس "شور زندگی"

مجموعه عکس "شور زندگی"

مجموعه عکس "شور زندگی"

مجموعه عکس "شور زندگی"

مجموعه عکس "شور زندگی"

مجموعه عکس "شور زندگی"

مجموعه عکس "شور زندگی"

مجموعه عکس "شور زندگی"

مجموعه عکس "شور زندگی"

مجموعه عکس "شور زندگی"

مجموعه عکس "شور زندگی"

مجموعه عکس "شور زندگی"

مجموعه عکس "شور زندگی"

عکاسهای عکاسی باشگاه عکاسان جوان

نوشته های مشابه