فیلم / سفر به الندان خردادماه ۹۴

سفر یک روزه همسفران باشگاه عکاسان جوان به الندان و باداب سورت در تاریخ 23 خردادماه 94 برگزار شد. این فیلم که به همت آقای علی دوست و خانم افسانه عزیززاده در واحد صمعی بصری باشگاه عکاسان جوان تهیه شده، گوشه ای از این سفر را به تصویر کشیده است.

عکاسهای عکاسی باشگاه عکاسان جوان

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید