برنامه دوره های آموزش عکاسی

"باشگاه عکاسان جوان" برای سال 97 با کلاسهای آموزشی ذیل در خدمت علاقمندان به عکاسی می باشد.

جهت مطالعه سرفصل دوره ها و ثبت نام ، بر روی لینک  “صفجه دوره” کلیک کنید.

برنامه آموزشی کلاسهای عکاسی پایه

در این دوره هنرجویان با مباحث عکاسی مقدماتی و ترکیب بندی عکس آشنا خواهد شد. و در انتهای دوره می توانند عکس های “موفق” بگیرند.

زمان و محل تشکیل کلاسها

صفحه دوره عکاسی پایه

شعبه
روز های برگزاری
ساعت
تاریخ شروع دوره
تاریخ پایان دوره
وضعیت
دفتر مرکزی(خیابان بهار)
جمعه (فشرده یک روزه)
۱۰ الی ۱۸
۷ دی ماه
۷ دی ماه
صفحه دوره
دفتر مرکزی (خیابان بهار) شنبه ها و چهارشنبه ها
۱۸ الی ۲۰
۱۳ بهمن ماه ۹۷
۲۳اسفندماه ۹۷
ظرفیت باقیمانده ۵ نفر
دفتر مرکزی (خیابان بهار) دوشنبه ها
۱۷ الی ۱۹
۱۷ دی ماه ۹۷
۱۳اسفندماه ۹۷
ظرفیت ۲ نفر
دفتر مرکزی (خیابان بهار) پنجشنبه ها
۱۰ الی ۱۲
۲۰دی ماه ۹۷
۲۳اسفندماه ۹۷
(ظرفیت تکمیل شد)
دفتر مرکزی (خیابان بهار) سه شنبه ها
۱۸ الی ۲۰
۲۰ آذر ماه ۹۷
۲۳ بهمن ماه ۹۷
(ظرفیت تکمیل شد)
دفتر مرکزی (خیابان بهار) پنجشنبه ها
۱۶ الی ۱۸
۸ آذر ماه۹۷
۱۱ بهمن ماه ۹۷
(ظرفیت تکمیل شد)
دفتر مرکزی (خیابان بهار) یکشنبه ها و پنجشنبه ها
۱۸الی ۲۰ ۲۷ آبان ماه ۹۷ ۳۰ دی ماه ۹۷ (ظرفیت تکمیل شد)
دفتر مرکزی (خیابان بهار) شنبه ها دوشنبه هاو چهارشنبه ها ۱۰ الی ۱۲ ۱۰ آذر ماه ۹۷ ۱ دی ماه ۹۷ (ظرفیت تکمیل شد)
دفتر مرکزی (خیابان بهار) دوشنبه ها
۱۸ الی ۲۰
۷ آبان
۱۰ دی ماه ۹۷
(ظرفیت تکمیل شد.)
دفتر مرکزی (خیابان بهار) شنبه ها و چهارشنبه ها ۱۸ الی ۲۰ ۷ مهر ماه ۹۷ ۹ آبان ماه ۹۷ (ظرفیت تکمیل شد.)
دفتر مرکزی (خیابان بهار) سه شنبه ها ۱۸ الی ۲۰ ۳ مهرماه۹۷ ۱۳ آذرماه۹۷ (ظرفیت تکمیل شد.)
دفتر مرکزی (خیابان بهار) پنجشنبه ها ۱۰ الی ۱۲ ۲۶ مهرماه ۹۷ ۱۳ دی ماه۹۷ (ظرفیت تکمیل شد.)
دفتر مرکزی (خیابان بهار) دوشنبه ها ۱۸الی ۲۰ ۲۹ مردادماه ۹۷ ۳۰ مهرماه ۹۷ (ظرفیت تکمیل شد.)
دفتر مرکزی (خیابان بهار) شنبه ها و چهارشنبه ها ۱۰ الی ۱۲ ۲۷ مردادماه ۹۷ ۳۱ شهریور ماه ۹۷ (ظرفیت تکمیل شد.)
دفتر مرکزی (خیابان بهار) پنجشنبه ها ۱۰ الی ۱۲ ۴ مردادماه ۹۷ ۱۹ مهرماه ۹۷ (ظرفیت تکمیل شد.)
دفتر مرکزی (خیابان بهار) یکشنبه ها ۱۸ الی ۲۰ ۷ مردادماه ۹۷ ۸ مهرماه ۹۷ (ظرفیت تکمیل شد.)
دفتر مرکزی (خیابان بهار) چهارشنبه ها ۱۸ الی ۲۰ ۲۰ تیرماه ۹۷ ۴ مهرماه ۹۷ (ظرفیت تکمیل شد.)
شعبه تجریش: پنجشنبه ها ۱۷ الی۱۹ ۷ تیرماه ۹۷ ۱۵ شهریور ماه ۹۷ (ظرفیت تکمیل شد.)
دفتر مرکزی (خیابان بهار) شنبه ها ۱۸ الی ۲۰ ۱۶ تیرماه ۹۷ ۱۷ شهریور ماه ۹۷ (ظرفیت تکمیل شد.)
دفتر مرکزی (خیابان بهار) سه شنبه ۱۷ الی ۱۹ ۵ تیرماه ۹۷ ۶ شهریور ماه ۹۷ (ظرفیت تکمیل شد.)
دفتر مرکزی (خیابان بهار) یکشنبه ها ۱۰ الی ۱۲ ۳ تیرماه ۹۷ ۴شهریورماه ۹۷ (ظرفیت تکمیل شد.)
تجریش
پنجشنبه ها
۱۷ الی ۱۹
۳۰ فروردین ۹۷
۳۱ خرداد ۹۷
(ظرفیت تکمیل شد.)
تجریش
پنجشنبه ها
۱۷ الی ۱۹
۱۴ دی ماه ۹۶
۲۴ اسفند ۹۶
(ظرفیت تکمیل شد.)
تجریش
پنجشنبه ها
۱۷ الی ۱۹
۲۰ مهرماه ۹۶
۳۰ آذرماه ۹۶
(ظرفیت تکمیل شد.)
تجریش
پنجشنبه ها
۱۷ الی ۱۹
۱ تیرماه ۹۶
۹ شهریور ۹۶
(ظرفیت تکمیل شد.)

برنامه آموزشی کلاسهای فتوشاپ و لایت روم

باشگاه عکاسان جوان با توجه به لزوم تسلط عکاسان به تاریکخانه دیجیتال اقدام به برگزاری دوره جامعی با موضوع “فتوشاپ و لایت روم ویژه عکاسان” کرده است.
در این دوره هنرجویان به مباحث مورد نیاز عکاسان در نرم افزارهای فوتوشاپ و لایت روم مسلط خواهند شد.

 

زمان و محل تشکیل کلاسها:

صفجه دوره فتوشاپ و لایت روم
شعبه
روزهای برگزاری
ساعت
تاریخ شروع دوره
تاریخ پایان دوره
وضعیت
دفتر مرکزی (خیابان بهار) دوشنبه ها
۱۷ الی ۱۹
۱۷ دی ماه ۹۷
۱۳ اسفندماه ۹۷
(ظرفیت تکمیل شد)
دفتر مرکزی (خیابان بهار) پنجشنبه ها
۱۴ الی ۱۶
۱۳ دی ماه ۹۷
۲ اسفندماه ۹۷
ظرفیت محدود
دفتر مرکزی (خیابان بهار) پنجشنبه ها
۱۰ الی ۱۲
۸ آذرماه ۹۷
۴ بهمن ماه ۹۷
(ظرفیت تکمیل شد)
دفتر مرکزی (خیابان بهار) دوشنبه ها
۱۶الی ۱۸
۱۴ آبان ماه ۹۷
۲۶ آذر ماه ۹۷
(ظرفیت تکمیل شد)
دفتر مرکزی (خیابان بهار) یکشنبه ها ۱۶ الی ۱۸ ۲۰ آبان ماه ۹۷ ۱۶ دی ماه ۹۷ (ظرفیت تکمیل شد)
دفتر مرکزی (خیابان بهار) سه شنبه ها ۱۶ الی ۱۸ ۳ مهرماه ۹۷ ۱۳ آذرماه ۹۷ (ظرفیت تکمیل شد)
دفتر مرکزی (خیابان بهار) پنجشنبه ها ۱۴ الی ۱۶ ۵ مهرماه ۹۷ ۲۲ آذرماه ۹۷ (ظرفیت تکمیل شد)
دفتر مرکزی (خیابان بهار) دوشنبه ها ۱۶ الی ۱۸ ۲۹ مرداد ماه ۹۷ ۱۶ مهرماه ۹۷ (ظرفیت تکمیل شد)
دفتر مرکزی (خیابان بهار) چهارشنبه ها ۱۸ الی ۲۰ ۲۴ مردادماه ۹۷ ۲۵ مهرماه ۹۷ (ظرفیت تکمیل شد)
دفتر مرکزی (خیابان بهار) سه شنبه ها ۱۷ الی ۱۹ ۲ مردادماه ۹۷ ۲۰ شهریور ۹۷ (ظرفیت تکمیل شد)
دفتر مرکزی (خیابان بهار) چهارشنبه ها ۱۶ الی ۱۸ ۳ مردادماه ۹۷ ۴ مهرماه ۹۷ (ظرفیت تکمیل شد

برنامه آموزشی کلاسهای پرتره مدلینگ و نورپردازی چهره

در این دوره هنرجویان به مباحث عکاسی پرتره و نورپردازی تخصصی این رشته مسلط خواهند شد و میتوانند بصورت حرفه ای در این شاخه فعالیت کنند و آتلیه تاسیس کنند.

 

زمان و محل تشکیل کلاسها:

صفحه دوره پرتره ، مدلینگ و نورپردازی چهره
شعبه
روزهای برگزاری
ساعت
تاریخ شروع دوره
تاریخ پایان دوره
وضعیت
دفتر مرکزی (خیابان بهار) شنبه ها
۱۷ الی ۲۰ ۲۹ دیماه ۹۷ ۱۸ اسفندماه ۹۷ ظرفیت باقیمانده ۳ نفر
دفتر مرکزی (خیابان بهار) دوشنبه ها
۱۶ الی ۱۸ ۵ آذرماه ۹۷ ۸ بهمن ماه ۹۷ (ظرفیت تکمیل شد)
دفتر مرکزی (خیابان بهار) پنجشنبه ها
۱۶ الی ۱۸ ۵ مهرماه ۹۷ ۱۳ آذرماه ۹۷ (ظرفیت تکمیل شد)
دفتر مرکزی (خیابان بهار) دوشنبه ها
۱۶ الی ۱۸ ۲۹ مردادماه ۹۷ ۲۲ آذرماه ۹۷ (ظرفیت تکمیل شد)
دفتر مرکزی (خیابان بهار) یکشنبه ها
۱۷ الی ۱۹ ۳۱ تیر ماه ۹۷ ۱۶ مهرماه ۹۷ (ظرفیت تکمیل شد

برنامه آموزشی کلاسهای عکاسی تبلیغاتی

در این دوره هنرجویان به مباحث عکاسی تبلیغاتی مسلط خواهند شد و میتوانند بصورت حرفه ای در این شاخه فعالیت کنند.

 

زمان و محل تشکیل کلاسها:

صفحه دوره عکاسی تبلیغاتی
شعبه روزهای برگزاری ساعت تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره وضعیت
دفتر مرکزی (خیابان بهار) سه شنبه ها ۱۶ الی ۱۸ ۱۸ دی ماه ۹۷ ۷ اسفند ماه ۹۷ ظرفیت تکمیل شد.
دفتر مرکزی (خیابان بهار) چهارشنبه ها ۱۶ الی ۱۸ ۲ آبان ماه ۹۷ ۵ دی ماه ۹۷ ظرفیت تکمیل شد.

برنامه آموزشی دوره عکاسی جامع

این دوره متشکل از دوره های “عکاسی مقدماتی” و”ترکیب بندی عکس” (پایه)، آموزش نرم افزارهای “فتوشاپ و لایت روم” ، آتلیه “پرتره و مدلینک” ، عکاسی “تبلیغاتی، صنعتی” و “نورپردازی تخصصی” می باشد. که هنرجویان پس از گذراندن این دوره می توانند بصورت کاملا حرفه ای و تخصصی مشغول به کار شوند.

 

زمان و محل تشکیل کلاسها:

صفحه دوره عکاسی جامع
شعبه روزهای برگزاری ساعت تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره وضعیت
دفتر مرکزی (خیابان بهار) روزهای فرد ۱۸ الی ۲۰ ۲۷ آبان ماه ۹۷ ۹ اسفند ماه ۹۷ (ظرفیت تکمیل شد)
دفتر مرکزی (خیابان بهار) روزهای زوج ۱۰ الی ۱۲ ۱۰ آذرماه ۹۷ ۸ اسفند ماه ۹۷ (ظرفیت تکمیل شد)
دفتر مرکزی (خیابان بهار) روزهای زوج ۱۸ الی ۲۰ ۷مهرماه ۹۷ ۲۶ دی ماه ۹۷ ظرفیت تکمیل شد

دوره تخصصی تکنیکهای پیشرفته فتوشاپ

 

زمان و محل تشکیل کلاسها:

صفحه دوره تخصصی تکنیکهای پیشرفته فتوشاپ
شعبه
روزهای برگزاری
ساعت
تاریخ شروع دوره
تاریخ پایان دوره
وضعیت
دفتر مرکزی (خیابان بهار) شنبه ها
۱۷ الی ۱۹
۲۹ دی ماه۹۷
۱۱ اسفندماه ۹۷
ظرفیت باقیمانده ۴ نفر

تکنیکهای تخصصی رتوش پرتره

 

زمان و محل تشکیل کلاسها:

صفحه دوره تکنیکهای تخصصی رتوش پرتره
شعبه
روزهای برگزاری
ساعت
تاریخ شروع دوره
تاریخ پایان دوره
وضعیت
دفتر مرکزی (خیابان بهار) یکشنبه ها
۱۶ الی ۱۸ ۲۵ آذر ماه ۹۷ ۳۰ دی ماه ۹۷ ظرفیت تکمیل شد

دوره تخصصی آموزش نورپردازی پیشرفته پرتره

 

زمان و محل تشکیل کلاسها:

صفجه دوره نورپردازی پیشرفته پرتره
شعبه
روزهای برگزاری
ساعت
تاریخ شروع دوره
تاریخ پایان دوره
وضعیت
دفتر مرکزی (خیابان بهار) چهارشنبه ها
۱۷ الی ۱۹ ۲۶ دی ماه ۹۷ ۱ اسفند ماه ۹۷ درحال ثبت نام

 

 

کلاسهای عکاسی باشگاه عکاسان جوان