۳۰ تکنیک ترکیب بندی برای عکاسی بهتر

عکس خوب آمیزه ای از تکنیک خوب و ترکیب بندی محکم است . گر چه ممکن است همه ی افراد در مورد فرایند ترکیب بندی هم عقیده نباشد ، اما به کار گرفتن ترکیب بندی عکس را قوی تر میکند.

۱- قطع خورشید با یک لبه

اینکه با یک لبه (خطی مثل لبه نرده) خورشید را قطع کنید، یا ثبت طلوع خورشید پُشت یک خط یا قطری در عکس، زیبا به نظر خواهد رسید.

۲- شکل تیره و پس زمینه روشن

۳۰ تکنیک ترکیب بندی برای عکاسی بهتر

به تصویر کشیدن سوژه ای با شکل جالب به صورت ضد نور یا سیلوئت مقابل یک پس زمینه روشن زیبا ایده خوبی است. این همچنین با «آسمان عظیم» هم خوب جواب می دهد.

۳- آسمان عظیم

 

داشتن آسمان چه با نسبت ۲/۳ (اینکه بیشتر کادر را در بر بگیرد) و چه ۱/۳ (بخش کوچکی از کادر) زیبا به نظر خواهد رسید. در اینجا آسمان کادر را احاطه کرده است.

۴- شکل های متمایز

اشکال متمایز با اندازه های مختلف، که به طور غیر هم سطح چیده شده یا قرار بگیرند، اما با یک وزن بصری متعادل.

۳۰ تکنیک ترکیب بندی برای عکاسی بهتر

۵- کادر پُر

پُر کردن تمام کادر عکس، تا لبه ها، با سوژه ها.

 

۶- خارج از مرکز

سوژه را جایی غیر از مرکز کادر قرار دهید. در امتداد خطوط ۱/۳ و ۲/۳ عمودی یا افقی یا محل برخورد این خطوط (قانون یک سوم).

همه ی ما به طور طبیعی تمایل داریم سوژه اصلی را وسط کادر قرار دهیم. قرار دادن آن دور از مرکز با استفاده از قانون یک سوم منجر به داشتن ترکیب بندی جذاب تری می شود.

۷- کیاروسکورو (تضاد سایه ها و روشنایی ها)

ایجاد یک تضاد شدید بین روشنایی و تاریکی با استفاده از قسمت های روشن (هایلایت ها) و سایه ها.

در عمل میان «سایه ها و روشنایی ها highlights & shadows» با «کیاروسکورو – chiaroscuro» هیچ فرقی وجود ندارد و هر دو اشاره به سایه روشن دارند اولی به زبان انگلیسی است و دومی ایتالیایی! تنها تفاوتشان این است که اولی برای عکاسی و دومی برای نقاشی بیشتر کاربرد دارد!

۸- وارد شدن به کادر

اینکه سوژه به کادر وارد شود تا از آن خارج گردد، به نظر ظاهر بهتری خواهد داشت.

۳۰ تکنیک ترکیب بندی برای عکاسی بهتر

 

۹- شخص کوچک منظره عظیم

داشتن یک سوژه انسانی کوچک در یک منظره عظیم می تواند به بیننده مقیاسی از اینکه صحنه چقدر وسعت دارد بدهد.

۳۰ تکنیک ترکیب بندی برای عکاسی بهتر

 

۱۰- عکاسی از سایه ها

اساسا سایه ها باحال به نظر می رسند

سایه ها به اندازه نور زنده هستند. سایه ها هستند که به نور شکل می دهند، و توجه را به نور جلب می کنند. با اینکه بسیاری از عکاسان نور شدید ظهر را به دلیل سایه های شدیدی که ایجاد می کند برای عکاسی ترجیح نمی دهند، همین سایه ها می توانند به زیبایی عکس های ما کمک کنند. سایه ها می توانند سوژه های ما را جذاب تر کرده و یا حتی خودشان سوژه ای برای عکاسی شوند.

۱۱- انعکاس

این معمولا به آب یا سطح منعکس کننده دیگری دارد.

۱۲- سطوح پشت هم انباشته شده

انباشتن (stacking) سطوح پشت یکدیگر در فواصل مختلف عکس، مثل این کوه، عمق بیشتر و ترکیب بندی زیبا تری ایجاد خواهد کرد.

۱۳- سوژه های متعدد

داشتن سوژه های زیاد که روی هم افتاده و از کادر بیرون می زنند.

۱۴- مارپیچ فیبوناچی

شما می توانید سوژه هایتان را در کادر بر اساس نقاط «مارپیچ فیبوناچی» قرار دهید، یا المان هایی پیدا کنید که خودشان شبیه مارپیچ هستند.

۱۵-کادر در کادر

۳۰ تکنیک ترکیب بندی برای عکاسی بهتر

 

زمانیکه می توانید، کادربندی یکی از المان های کادر میان دیگری مثل چادر ها در بین درختان در عکس فوق، افکت زیبایی ایجاد خواهد کرد.

کادربندی طبیعی زمانی است که شما از یک مولفه در داخل تصویر خود برای کادربندی سوژه استفاده می کنید. این کار نظر بیننده را به سمت عکس جلب کرده و سوژه واقعی را برجسته می کند.

۱۶- مثلث های قوی

مثلثی که از میان کادر عبور و آن را قطع کند توجه را متمرکز «راس» آن خواهد کرد.

 

۱۷- مثلث های وارونه

یک مثلث وارونه نیز تمرکز شدیدی را متوجه «راس» یا نوک آن می کند که در این مثال هنر حنا است.

۱۸- خط قطری ای که کادر را قطع کنند

یک خط قطری قوی که کادر را به دو قسمت تقسیم کند، به ویژه زمانی موثر است که دو طرف خط قطری فوکوس متفاوتی داشته باشند.

 

۱۹- منحنی های هم مرکز

داشتن تعدادی منحنی که دایره های هم مرکز تشکیل دهند

۲۰- تراز لبه

تراز کردن لبه های سوژه به موازات لبه های کادر

وقتی تعدادی سوژه عمودی دارید، کادربندی افقی نسبت به عمودی زیبا تر می شود.

۲۲- حرکت

برای ثبت حرکت، می توانید «عکاسی از پاشیدن مایعات»، «ثابت کردن هر حرکت دیگری با فلاش»، یا «ماتی حرکت در عکاسی خیابانی» را در نظر داشته باشید.

 

۲۳- قطع الگو ها

وقتی یک الگوی یکپارچه دارید، قطع و گسیختن آن زیبا به نظر خواهد رسید. مثل نور ها و دست ها و ….

۲۴- خطوط قطری متقاطع

همچون مثلث های وارونه (شماره ۱۷ همین مطلب)، خطوط قطری ای که یکدیگر را قطع کنند نیز توجه را به محل تقاطع جلب خواهند کرد.

۲۵- خط چشم یا مسیر نگاه

چشم نگاه را به قسمت هایی خاص از صحنه جلب خواهد کرد.به عنوان بیننده چشم ما مسیر نگاه سوژه را دنبال خواهد کرد.

۲۶- تداوم عمودی ها

اگر چند سوژه عمودی در یک کادر وجود داشته باشد، مانند یک درخت در راه دور و شخصی که ایستاده، در یک خط قرار دادن آن ها می تواند یک افکت تداوم زیبا به وجود آورد.

۲۷- پایین کادر

عکس هایی که کادر عمودی دارند و یک سوژه تنها، وقتی سوژه در کادر پایین قرار داده شود خوب به نظر می رسد.

۲۸- المان های دارای تضاد

یک راه برای زیبا تر کردن عکس، به تصویر کشیدن نوعی کنتراست یا تضاد بین المان ها یا عناصر است – تضاد هایی مثل: مایع/جامد، سخت/نرم، ظریف/زمخت.

۲۹- وزن بصری

وقتی سوژه های متعددی در یک صحنه دارید باید نوعی بالانس یا تعادل بین آن ها برقرار کنید (حتی اگر متقارن نیستند).

۳۰ تکنیک ترکیب بندی برای عکاسی بهتر

وزن بصری (visual weight) چیست؟

برای تعریف وزن بصری ابتدا این سوال را مطرح می کنیم. وقتی شما به یک عکس نگاه می کنید، اولین چیزی که می بینید چیست؟ این نقطه کانونی (focal pointt) است، نقطه یا قسمتی از عکس که بیشترین جلب توجه را می کند. بعد از آن چشم شما کجا می رود؟ در یک ترکیب بندی خوب، نوعی سلسله مراتب بین المان های مطلوب برای چشم وجود دارد، و ترتیبی که چشم شما آن ها را می بیند «وزن بصری» آن المان ها را مشخص می کند. وزن بصری ابزاری در عکاسی برای هدایت چشم بیننده به سمت نقطه کانونی عکس (عمدتا سوژه) است. وزن بصری المان ها یا قسمت های مختلف عکس تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله: تضاد نوری، اندازه، شکل، فضای منفی و… است. برای مثال، یک پرنده‌ کوچک زرد می‌تواند وجود یک طویله‌ بزرگ بی رنگ در گوشه‌ دیگر تصویر را تراز کند. با وجودی که پرنده خیلی کوچکتر از طویله است، ولی به خاطر رنگش می‌تواند وزن بصری معادل یا حتی بیشتری از طویله داشته باشد.

۳۰- پس زمینه مات

با اینکه عکاسان منظره تمایل دارند اغلب یک فوکوس واضح و شارپ سرتاسری از پیش زمینه تا پس زمینه عکس داشته باشند (با انتخاب دیافراگم بسته تر، انباشتن فوکوس و…)، گاهی کاهش عمق میدان (انتخاب دیافراگم باز تر) و پس زمینه مات هم به ایجاد عمق در عکس، تمرکز بیشتر روی سوژه و زیبا تر کردن تصویر کمک می کند.

نویسنده: نت الیاسون (Nat Eliason)

کلاسهای عکاسی باشگاه عکاسان جوان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن