عکس برتر هفته دوم آبان ماه ۹۱

عکسهای برتر این هفته به انتخاب هیئت داوران متعلق به  آقایان محمدرضا زمان ثانی و شریف الدین باقری می باشد

که در ادامه ملاحظه می فرمایید.

 

 

عکاس: شریف الدین باقری

 عکاس: محمدرضا زمان ثانی

عکاس: محمدرضا زمان ثانی

عکاسهای عکاسی باشگاه عکاسان جوان

نوشته های مشابه