مجموعه عکس سرزمین یخ ها

عکاس : جان اریک ویدر

جان اریک ویدر، عکاس ایسلندی تصاویر زیبایی از چشم انداز قطبی سرزمین گرینلند تهیه کرده است.

جان اریک ویدر، عکاس ایسلندی تصاویر زیبایی از چشم انداز قطبی سرزمین گرینلند تهیه کرده است تصاویری از یخ های قطبی در روزهای مه گرفته گرینلند ثبت کرده است.

عکاسهای عکاسی باشگاه عکاسان جوان

نوشته های مشابه