هفتمین جشن کانون کارگردانان سینمای ایران

عکاس: غلامرضا خليفه

عکاسهای عکاسی باشگاه عکاسان جوان

نوشته های مشابه