شناسنامه باشگاه عکاسان جوان

سمتنام ونام خانوادگیاطلاعات تماس
صاحب امتیاز انجمن ملی عکاسان جوان
مدیر عاملمحمدرضا طائب۰۹۱۹۶۰۰۱۲۷۸۰۲۱-۷۷۶۲۱۹۶۶
مدیرمسئول مرضیه صیامی_۰۲۱-۷۷۶۲۱۹۶۶
سردبیرفاطمه سیدی_۰۲۱-۷۷۶۲۱۹۶۶
تحریریهلیلا سلیمانی_۰۲۱-۷۷۶۲۱۹۶۶
مدیر اجراییفاطمه نوروزی۰۹۱۹۷۰۴۳۹۰۰۰۲۱-۷۷۶۲۱۹۶۶
مدیر آموزشجلال ابراهیم پور_۰۲۱-۷۷۶۲۱۹۶۶

شناسنامه باشگاه عکاسان جوان
شناسنامه (هویت ) باشگاه عکاسان جوان
شناسنامه باشگاه عکاسان جوان
شناسنامه (هویت ) باشگاه عکاسان جوان

باتشکر از آقایان طباطبایی، سید محمدامین عبدالمطلبی،محمد نقدی، سعید چاوشی، آرش اسکویی، مسلم عباسی، علیرضا عسگری، حامدعطایی، محمد قدمعلی، محمدرضا صیامی فرزاد خواجه ای، ، ناصر حسامی، آرش محمدی، سید شعیب راستین، علی دوست، سید ولی شجاعی لنگری، مهرداد مصلایی نژاد فرد، مجتبی عبدالرحیم خان، احسان حبیبی، آرش شادمند، مصطفی خالدی و خانم ها لیلا سلیمانی ، فرزانه عالم فلکی، مهسا شهباز زاده، سعیده مومن، ، فاطمه سادات سیدی، سیده فاطمه ضیایی، سیده سمانه ضیایی، سیده زهرا ضیایی، رضوانه حکیم زاده، فاطمه عابدی،، مرجان علیزاده، فاطمه همام، فرزانه سلیمی فر، ندا کربلایی، مریم مهران، مریم اردهالی، ،خدیجه اله قلی، مهشید مهدیان، و تمامی دوستان و عزیزانی که ما را در این مسیر همراهی کرده اند.

دکمه بازگشت به بالا